ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ

Γενικός Χειρούργος

Διεύθυνση:Ζωγράφου 5 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο:(+30) 2810341133