ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ

Γενικός Χειρούργος

Διεύθυνση:
Ζωγράφου 5 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο:
(+30) 2810341133